ÀS AN TOBAR

UIST BOOK FESTIVAL

Fèill Leabhraichean Uibhist

Uist Book Festival

16 - 22 den t-Samhain, 2020, air feadh Uibhist.

A' comharrachadh litreachas Uibhist ri linn Seachdain Leabhraichean na h-Alba. Am measg nan tachartasan air feadh na seachdain, bidh farpais sgrìobhaidh, seiseanan ùghdair, òraidean, bogaidhean leabhair agus bùthan-obrach sna sgoiltean agus sa choimhearsnachd.

16 - 22 of November, 2020, across Uist.

Celebrating Uist's literature during Book Week Scotland. Author sessions, a writing competition, lectures, book launches and workshops in schools and in the community.

Fàilte ro na h-uile!

 
 
Children's workshop: Fiona NicÌosaig
20 November
Taigh Chearsabhagh Museum & Arts Centre, Lochmaddy Isle of North Uist, Lochmaddy, Isle of North Uist HS6 5AA, UK
Bùth-obrach do chlann a' dealbhachadh sgeulachdan on bheul-aithris
Share
Author Talk: Margot Henderson
Nov 22, 2019, 7:30 PM
Taigh Chearsabhagh Museum & Arts Centre, Lochmaddy Isle of North Uist, Lochmaddy, Isle of North Uist HS6 5AA, UK
Margot will be leading 'a good blether', sharing her stories, poems and songs.
Share
Author Talk: Mandy Haggith
Nov 20, 2019, 7:30 PM
Taigh Chearsabhagh Museum & Arts Centre, Lochmaddy Isle of North Uist, Lochmaddy, Isle of North Uist HS6 5AA, UK
Mandy will discuss her fascinating and gripping Iron Age Saga, which began with The Walrus Mutterer.
Share
Writing Workshop: Mandy Haggith
Nov 20, 2019, 2:00 PM – 4:00 PM
Taigh Chearsabhagh Museum & Arts Centre, Lochmaddy Isle of North Uist, Lochmaddy, Isle of North Uist HS6 5AA, UK
Writing Workshop with author, poet, activist, Mandy Haggith Booking essential for this event.
Share
Author Talk: Mòrag Anna 'icNèill
Nov 19, 2019, 7:00 PM
Lionacleit Library, Lionacleit School, Linaclate, Isle of Benbecula HS7 5PJ, UK
'An Tiortach Beag agus Sgeulachdan Eile' (The Little St Kildan and other Stories) is a collection of short stories concerning ghostly/supernatural/dark humour tales - the title story is about a little boy who thinks he has lived a past life in St Kilda.
Share
Seòladh 'Uibhist a Deas'
Nov 18, 2019, 7:00 PM – 8:00 PM
Kildonan Museum, Kildonan, Isle of South Uist HS8 5RZ, UK
Leabhar de dhualchas, sgeulachdan agus eachdraidh Uibhist a Deas le Dòmhnall Iain Dhonnchaidh ga chur ann an clò a-rithist. Ceòlas & Acair
Share
Leugh is Seinn le Linda!
Nov 18, 2019, 2:00 PM
Cothrom Òg, Ormiclate, Isle of South Uist HS8 5SB, UK
Bidh 'Leugh is Seinn', le Linda NicLeòid, a' tighinn do na h-Eileanan an Iar tron t-seachdain a chomharrachadh Seachdain Leabhraichean na h-Alba. Comhairle nan Leabhraichean & Cothrom
Share
Leugh Còmhla Rinn
Nov 18, 2019, 11:00 AM – Nov 22, 2019, 11:00 AM
Cothrom Òg, Ormiclate, Isle of South Uist HS8 5SB, UK
Storytime at Cothrom Òg nursery. A guest reader will visit the nursery each day to read to the children a favourite story. Sessions are open to all registered Cothom Òg children and their families.
Share
STEALL
Nov 17, 2019, 7:00 PM
Kildonan Museum, Kildonan, Isle of South Uist HS8 5RZ, UK
Seisean ùghdair le cuid de na sgrìobhadairean ann an STEALL, iris litreachais Ghàidhlig, a' leughadh agus a' còmhradh. Bidh Gillebrìde Mac 'IlleMhaoil, Magaidh Nic a' Ghobhainn agus Liam Alastair Crouse a' leughadh, cho math ri seòladh STEALL05. Ceòlas & Clàr
Share
Cothrom Activity Afternoon
Nov 17, 2019, 1:00 PM – 4:00 PM
Talla Staoinebrig, Staoinebrig, Isle of South Uist HS8 5SD, UK
Activities afternoon including book swap, readings, den making, arts and crafts, adventure trail.
Share
download.jpg
stòras.png
Acair-logo.jpg

Co-òrdanachadh agus Maoineachadh

Organisation and Funding

'S e buidheann obrachaidh a tha a' cur na fèill seo air dòigh, air a tharraing à coimhearsnachd agus buidhnean Uibhist.

Tha an fhèill a' faighinn taic-maoineachaidh fialaidh aig Urras Leabhraichean na h-Alba, Alba Chruthachail, Bòrd na Gàidhlig, Comhairle nan Eilean Siar, Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean, Comhairle nan Leabhraichean, Stòras Uibhist, agus Urras Katharine Barr.

The book festival is organised by a working group comprised of individuals and organisations from Uist.

The festival has received kind support from Scottish Book Trust, Creative Scotland, Bòrd na Gàidhlig, Comhairle nan Eilean Siar, Highlands & Islands Enterprise, Comhairle nan Leabhraichean, Stòras Uibhist, and the Katharine Barr Estate.

 
 

Fios thugainn | Contact

  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

©2019 An Runnach, Ceòlas Uibhist

THA AM PRÒISEACT SEO AIR A MHAOINEACHADH ANN AM PÀIRT LE RIAGHALTAS NA H-ALBA AGUS PRÒGRAM EÒRPACH LEADER INNSE GALL 2014-2020

eaflogo.jpg
Scottish_Government_Logo.svg.png
SRDP.png
leader.jpg