Farpais Sgrìobhaidh 2020

Writing Competition 

Airson litir a sgrìobhadh chun neach agam fhìn san àm ri teachd

 

Roinnean:

1.  Aois P6 & 7

2.  Aois S1 - S3

3.  Aois S4 - S6

Competition to write a letter to my future self

 

Categories:

1.  Primary 6 & 7

2.  S1 - S3

3.  S4 - S6

Prizes of Book Tokens to the winning entries

Entries should be received by 16th November 2020

Email entries to

info@ceolas.co.uk

or in writing to

Ceòlas, Gleus House, Daliburgh, South Uist, HS8 5SS

  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

©2019 An Runnach, Ceòlas Uibhist

THA AM PRÒISEACT SEO AIR A MHAOINEACHADH ANN AM PÀIRT LE RIAGHALTAS NA H-ALBA AGUS PRÒGRAM EÒRPACH LEADER INNSE GALL 2014-2020

eaflogo.jpg
Scottish_Government_Logo.svg.png
SRDP.png
leader.jpg